Hozzájárulási összeg

 

Hozzájárulás mértéke (évi 12 hónapra):* 

2022-2023. tanévre* 179.000Ft/hó

Szerződéskötés díja 39.000 Ft*

Minden szerződéskötéskori egyszeri díj.

* Hatályban 2022. május 19-től.

*A hozzájárulási összeg, a díjak, azok értékállandóságát biztosítandó, évente indexálásra kerülnek, melynek mértéke a KSH által minden egyes tanév szeptember 1-jét megelőző évre közzétett, Magyarország hivatalos pénznemére vonatkozó fogyasztói árindex. 

**A következő tanévre vonatkozó hozzájárulási összeg a KSH fogyasztói árindexének közzétételét követően kerül megállapításra és publikálásra.

Kedvezményes helyet jelenleg nem tudunk nyitni. Kedvezményes helyeket az iskola fenntartója saját döntése keretében anyagi helyzetének függvényében tudja felajánlani az iskola társadalmi felelősségvállalása keretében.

A hozzájárulási összeg a pedagógiai tervben meghatározott iskolai oktatási tevékenységek, az iskolában az oktatás ideje alatt a pedagógiai programban szereplő oktatási események díját tartalmazza, ugyanakkor nem tartalmazza az étkezés, a taneszközök, a tanórán használt fogyóeszközök, az iskolán kívüli programok, a nem az iskola által szervezett foglalkozások/szakkörök költségét és az osztálypénzt.