top of page

Hozzájárulási összeg

Részletek: News

Hozzájárulás mértéke 2024-2025. tanévre: 205.000Ft/hó* x12 hónap

Helyfeltöltési kampány: 170.000Ft/hó* x12 hónap az 5., 6., 7. osztályokba 2024.05.30-ig történő felvétel esetén.

* Hatályban 2024.02.27-étől. A hozzájárulási összeg, a díjak, azok értékállandóságát biztosítandó, évente indexálásra kerülnek, melynek mértéke a KSH által minden egyes tanév szeptember 1-jét megelőző évre közzétett, Magyarország hivatalos pénznemére vonatkozó fogyasztói árindex. A következő tanévre vonatkozó hozzájárulási összeg a KSH fogyasztói árindexének közzétételét követően kerül megállapításra és publikálásra.

Testvérkedvezmény és egyedüli édesszülő kedvezménye: 15%

A 2024-2025. tanévre a fenntartó egyoldalú döntésével írja jóvá (a) a legalább két testvérgyermekével az iskolával tanulói jogviszonyban álló szülők számára számára egy gyermek iskolai férőhelyének biztosítása érdekében fizetendő összegből arra az időszakra, amely időszakban legalább két testvérgyermek áll az iskolával tanulói jogviszonyban, illetve (2) azon szülők számára, akik a gyermeknevelés költségét kényszerűségből valóban egyedül kell vállalniuk (tehát pl. válás miatt nem szándékunk anyagi terhet az egyik szülőtől átvállalni).

Szociális kedvezményes hely jelenleg két, még betöltetlen helyre: 120.000Ft/hó* x12 hónap

A 2024-2025. tanévre a fenntartó egyoldalú döntésével visszavonásig tartja fenn azzal, hogy a már megítélt támogatott hely a gyermek iskolában töltött összes tanévére vonatkozik, ugyanakkor a megítélés alapja évente felülvizsgálandó. A gondviselők e-mailben igényelhetik a gyermek felvételi jelentkezésekor. Az iskola vezetősége ítéli meg a gondviselőktől bekért adatok, igazolások alapján.  *A hozzájárulási összeg évente KSH indexálásra kerül.

A kedvezmények nem halmozhatók!

A hozzájárulási összeg a pedagógiai tervben meghatározott iskolai oktatási tevékenységek, az iskolában az oktatás ideje alatt a pedagógiai programban szereplő oktatási események díját tartalmazza, ugyanakkor nem tartalmazza az étkezés, a taneszközök, a tanórán használt fogyóeszközök, az iskolán kívüli programok, a nem az iskola által szervezett foglalkozások/szakkörök költségét és az osztálypénzt. 

bottom of page