top of page

Hozzájárulási összeg

Részletek: News

Hozzájárulás mértéke (évi 12 hónapra):* 

2022-2023. tanévre* 179.000Ft/hó
2023-2024. tanévre** 205.000Ft/hó

* Hatályban 2022.05.19-étől.

**Hatályban 2023.02.20-ától. KSH árindex: 14,5%

** A hozzájárulási összeg, a díjak, azok értékállandóságát biztosítandó, évente indexálásra kerülnek, melynek mértéke a KSH által minden egyes tanév szeptember 1-jét megelőző évre közzétett, Magyarország hivatalos pénznemére vonatkozó fogyasztói árindex. 

**A következő tanévre vonatkozó hozzájárulási összeg a KSH fogyasztói árindexének közzétételét követően kerül megállapításra és publikálásra.

Testvérkedvezmény és egyedüli édesszülő kedvezménye

A 2023-2024. tanévre a fenntartó egyoldalú döntésével 18% kedvezményt ír jóvá (a) a legalább két testvérgyermekével az iskolával tanulói jogviszonyban álló szülők számára számára egy gyermek iskolai férőhelyének biztosítása érdekében fizetendő összegből arra az időszakra, amely időszakban legalább két testvérgyermek áll az iskolával tanulói jogviszonyban, illetve (2) azon szülők számára, akik a gyermeknevelés költségét kényszerűségből valóban egyedül kell vállalniuk (tehát pl. válás miatt nem szándékunk anyagi terhet az egyik szülőtől átvállalni).

Szerződéskötés díja 39.000 Ft*

Minden szerződéskötéskori egyszeri díj.

Az egyszeri díjra kedvezmény nem vonatkozik.

A hozzájárulási összeg a pedagógiai tervben meghatározott iskolai oktatási tevékenységek, az iskolában az oktatás ideje alatt a pedagógiai programban szereplő oktatási események díját tartalmazza, ugyanakkor nem tartalmazza az étkezés, a taneszközök, a tanórán használt fogyóeszközök, az iskolán kívüli programok, a nem az iskola által szervezett foglalkozások/szakkörök költségét és az osztálypénzt. 

bottom of page