Hozzájárulási összeg

 

Hozzájárulás mértéke (évi 12 hónapra):* 

2021-2022. tanévre 149.000Ft/hó
2022-2023. tanévre* 157.000Ft/hó
2023-2024. tanévre** (hamarosan)

Szerződéskötés díja 39.000 Ft*

Minden szerződéskötéskori egyszeri díj.

*A hozzájárulási összeg, a díjak, azok értékállandóságát biztosítandó, évente indexálásra kerülnek, melynek mértéke a KSH által minden egyes tanév szeptember 1-jét megelőző évre közzétett, Magyarország hivatalos pénznemére vonatkozó fogyasztói árindex. 

**A következő tanévre vonatkozó hozzájárulási összeg a KSH fogyasztói árindexének közzétételét követően kerül megállapításra és publikálásra.

Kedvezményes helyet jelenleg nem tudunk nyitni. Kedvezményes helyeket az iskola fenntartója saját döntése keretében anyagi helyzetének függvényében tudja felajánlani az iskola társadalmi felelősségvállalása keretében.

A hozzájárulási összeg a pedagógiai tervben meghatározott iskolai oktatási tevékenységek, az iskolában az oktatás ideje alatt a pedagógiai programban szereplő oktatási események díját tartalmazza, ugyanakkor nem tartalmazza az étkezés, a taneszközök, a tanórán használt fogyóeszközök, az iskolán kívüli programok, a nem az iskola által szervezett foglalkozások/szakkörök költségét és az osztálypénzt. 

               Kedvezmény

Egy havi hozzájárulási összeg kedvezményt biztosítunk azon 5-7. osztályba jelentkezők számára, akik részt vesznek a nyílt napon és a felvétel menetében olyan módon, hogy legkésőbb 2022. május 31-éig szerződést kötnek.