top of page
IMG_20210907_114458.jpg

Iskola-előkészítő

Őszi turnus:
Hamarosan

Kognitív fejlesztés

Lilla (gyógypedagógus) tartja
Tájékozódás térben és síkban, térészlelés, szövegértés, lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések, ritmus és sorozatok, formafelismerés, vizuális észlelés, analízis, szintézis, szövegértés, auditív memória, alkotás, mennyiség, relációk, tájékozódás időben, megismerést követően személyre szabott feladatok

Mozgásfejlesztés

Zsuzsa (fejlesztőpedagógus tanító) tartja
A mozgásfejlesztés az aktuálisan részt vevő gyermekek sajátosságaihoz igazodik, a gyermekek felmérése az adott területeken a foglalkozásokon folyamatos. Kiemelten vizsgálandó és fejlesztendő területek: visszamaradt csecsemőreflexek (TLR, STNR, ATNR, moro, Galant-reflex), természetes mozgások (járások, kúszás, mászás, futás, ugrások, szökdelések), labdagyakorlatok (dobások, elkapás, pattogtatás, labdavezetés).

IMG_20210907_114458.jpg

Iskola-előkészítő foglalkozások

Az iskola-előkészítő foglalkozásokat több alkalmas turnusban, heti egy alkalommal, alkalmanként 2 x 30 perces foglalkozással tartjuk. A fejlesztés hatékonysága, a kitűzött célok elérése érdekében kérünk egy teljes turnust elvégezni. Az iskola-előkészítő foglalkozások helye: Fürkész suli (II.ker. Tárogató út 2-4.).

FIGYELEM! A helyfoglalás jelen űrlap "Hozzájárulási összeg mértéke és helyfoglalás" szakaszában leírt módon a foglalkozások díjának átutalásával  válik véglegessé. A helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük be!

Őszi turnus:

hamarosan

2016-11-07-essential-movements-for-your-kids-01.jpg

2 x 30 perces

foglalkozás

Exercise.jpg

Max. 20 fő,
10-10 fős

csoportbontásban

Őszi turnusra a jelentkezési határidő: hamarosan

jelentkezem

A Fürkész komplex iskola-előkészítő program elsődleges célja a hozzánk jelentkező gyerekek minél több területen való felkészítése az iskola megkezdésére. A foglalkozássorozat a fejlesztés mellett lehetőséget nyújt arra, hogy a szülők és a gyerekek ezáltal jobban belelássanak pedagógiai munkánkba, iskolás mindennapjainkba, ezért a foglalkozások az iskola termeiben, saját pedagógusokkal zajlanak.

Elsősorban a Fürkész suli iránt érdeklődő családokat várjuk, de az iskolai felvételnek nem feltétele a foglalkozássorozaton való részvétel, az elvégzett előkészítő nem garantálja az iskolába való felvételt, illetve a részvétel nem kötelezi a szülőket a Fürkészbe való jelentkezésre.

Kinek való a Fürkész?

  • Családias iskolát keresőknek

  • Kreativitásban és/vagy természettudományokban fejlődni vágyó gyerekeknek
     

  • Angolt magas óraszámban tanulni vágyóknak

  • Szociális területen jó képességű gyerekeknek, mivel a tanulásban és a közösségi életünkben is nagyon fontos számunkra az együttműködés

 

Iskolánk nem tud fogadni szociális területen jelentős fejlesztésre szoruló, valamint SNI, BTMN vagy ilyen minősítéssel még nem rendelkező, de a szülők ismeretei szerint különleges megsegítést igénylő gyerekeket.

Iskola-előkészítő hozzájárulás mértéke

hamarosan

tartalmaz több alkalmat

jelentkezési határidő: hamarosan

bottom of page