Rólunk

 

Hiszünk a fiatal generációk képességeiben és erejében, elkötelezettek vagyunk az ő felkészítésükben, hogy megtanuljanak

  • a gyorsulva változó világunkhoz sikeresen alkalmazkodni,

  • figyelmet fordítani mások szükségleteinek és vágyainak megértésére,

  • segítséget nyújtani egymásnak,

  • a szembejövő változásokat lehetőségként megragadva új, hatékony megoldásokat létrehozni.

Pedagógiai program

2020. szeptembertől

1. osztály és 5. osztály indul

2. osztály, 3-4. összevont osztály és 6. osztály

fogad új diákokat a még szabad helyekre 

Max. 20 fős osztályok

Gyógypedagógusok, fejlesztők,  különleges programokon, eseményeken szakemberek, koordinátorok, idegen anyanyelvű gyerekek vesznek részt a napjainkban.

8.30-15.00 között

Az egész napos foglalkoztatás lehetőséget ad  a változatos,  dinamikus napirend kialakítására, és, hogy támogatni tudjuk a gyerekek egyéni tanulási útjait és a gyakorlást is.

7.30-8.30 között érkezés

15.00-16.30 között hazaindulás

Ha nem szeretnél lemaradni, kattints:

 

Az iskolai munkáról

 

Mit tanulunk?

Igazodunk a Nemzeti Alaptantervhez, a kerettantervet különös odafigyeléssel, bevált, sikeres módszerekkel tanuljuk meg, hogy a gyerekek a felvételikre alapos tudással rendelkezzenek. Az oktatást, a napirendet teljesen újraszervezzük, amelynek eredményeként az alapismereteket harmadannyi idő alatt meg tudjuk tanulni. A felszabaduló időben sokkal többet tudunk gyakorolni, többet tudunk segíteni a lassabban haladóknak, személyre szabott feladatokat adunk a gyorsan tanulóknak, és sok olyan plusz tudást (kulcskompetenciák, kvalitások) sajátítunk el, amelyre az egyre gyorsabban fejlődő világunkban óriási szükség lesz.

Újraszervezett napirend

A napirendet újraszervezzük, 45 perces órák helyett a jogszabályi keretek által meghatározott, de rugalmas időkeretekben szervezzük a tanulást. Olyan napirendet és olyan módszereket használunk, amelyek segítségével elérjük, hogy a gyerekek aktuális napi hangulatának, ritmusának megfelelően tudjunk váltani és nap végére érjük el az aznapra kitűzött célokat. Tanórákat, projekt módszert, digitális eszközöket, digitális tananyagot, kíváncsiságot ébresztő lehetőségeket, öntanuló csoportokat, pihenőórákat, vegyes korosztályú csoportokat felváltva alkalmazunk.

A legfontosabb kvalitások az érvényesüléshez*

A legfontosabb új kompetenciákkal, az újérték teremtéssel, a problémamegoldással és a konflikuskezeléssel foglalkozunk a legtöbbet.

  • Megtanulunk együttműködni, észrevenni és figyelembe venni mások szükségleteit, vágyait, ügyesen kezelni, megoldani a problémákat, kompromisszumokat kötni. 

  • Megtanuljuk mi a helyes és mi nem az, megtanulunk tetteink jövőbeli következményeinek figyelembevételével cselekedni. 

  • Megtanuljuk felfedezni saját erősségeinket és gyengeségeinket, és, hogy hogyan tudjuk ezeket gondozni, fejleszteni. 

  • Digitális készségeket sajátítunk el.

  • Megtanulunk tanulni és másokat tanítani. 

  • Különösen odafigyelünk arra, hogy a gyerekek vizuális képességeit - akár tanórákon kívüli foglalkozások keretében is - manuális és digitális megközelítésben is fejlesszük.

 

(*2006/962/EC Európai parlamenti és tanácsi ajánlás szerinti kulcskompetenciák európai referenciakerete, OECD Education 2030 ajánlásai szerinti kulcskompetenciák, valamint a Pearson, Nesta, Oxford Martin School kutatási eredményében felsorolt tanítandó kvalitások.)

A gyerekek egyedi támogatása

​A sokszínűséget, az egyéni különbözőségeket tekintjük tipikusnak. A gyerekek saját egyéniségét, tehetségét és egyedi tanulási útjait támogatjuk. Az oktatásszervezés újragondolásában (napirend, osztályonként két állandó pedagógus, kortárs tanítók, mentorok, stb.) fontos szempont volt, hogy a gyerekeket minél jobban tudjuk támogatni egyedi tanulási, tapasztalási útjuk során. Egyformán tudjuk támogatni a gyorsabban és a lassabban haladókat is saját ritmusuk és érdeklődésük szerint.

A lehető legjobb pedagógusokat...

… alkalmazzuk, akik nyitottak a sikeres hagyományos oktatási módszerek alkalmazása mellett az új módszerek alkalmazására is. Motiváljuk a pedagógusok közti együttműködést, a közös gondolkodást, a pedagógusok kreativitását, folyamatos önképzését és megújulását. A gyerekek köré különleges embereket szervezünk, akikkel minél elmélyültebb, tartalmasabb kapcsolatba kerülhetnek annak érdekében, hogy jó példákat lássanak, és minél több tapasztalatot sajátíthassanak el.

Stresszmentes számonkérés

A gyerekek előrehaladásának nyomon követéséhez szükség van felmérni, hol tartanak az alaptudás, készségek, kvalitások, kompetenciák elsajátításában. A “számonkérés”, a dolgozatírás és, hogy "ki kell állnom az osztály elé" felelni, általában stresszt jelent a gyerekeknek. Ezen radikálisan változtatunk. Egyrészt minden órán (!) "számonkérünk” valamilyen formában, mindennapossá, rutinná tesszük. Másrészt minél oldottabb formulákat használunk: online kvízjáték, tudás akadálypálya, videofelelet, csoportos felelet.

Ha nem szeretnél lemaradni, kérd a felvételt:

Kiemelten kezeljük

 

1., 2. osztályban

Rengeteg mozgással, játékkal, művészettel vesszük körül a gyerekeket. Gyurmából számokat készítünk, a betűket grízbe írjuk, akadálypályát építünk, pszichofitness-ezünk, zenét hallgatunk, ritmusozunk, táncolunk... “Helyzetbe hozzuk” a gyerekeket, hogy sikerélményeik legyenek. Minél több olyan lehetőséget teremtünk, amelyben kialakulhat a kötődés tanító és gyerek között. Ebben a korban óriási szükségük van a gyerekeknek a tanítóhoz kötődni. Így alakul ki az érzelmi bázis a későbbi tanulási kedvhez.

Tanulási nehézségek

(SNI, BTM)

Évfolyamonként 2 fő kizárólag tanulási nehézséggel küzdő SNI-s, BTM-es gyereket tudunk fogadni. A felvételt annak függvényében tudjuk eldönteni, hogy az adott gyerek esetében felmerülő sajátos igény megoldását el tudjuk-e vállalni. Hiszünk abban, hogy a jól megválasztott út, hozzáállás, módszer egy-egy gyermekhez kapukat nyithat ki.

Hozzájárulási összeg

 

Hozzájárulás mértéke: 139.000 Ft/hó

Évi 12 hónapra fizetendő

* Ösztöndíjas helyeket akkor tudunk indítani, ha osztályonként betelt legalább 15 hely (max. osztálylétszám 20 fő). Az ösztöndíjas helyeket az iskola saját döntése keretében anyagi helyzetének függvényében ajánlja fel  (1) szociális alapon, (2) testvér gyerekeknek (amennyiben legalább egy teljes összegű hozzájárulást is vállalnak és egy családnak egy ösztöndíjas helyet tudunk felajánlani) az egyes osztályok megfelelő összetételének figyelembevételével az iskola társadalmi felelősségvállalása keretében.

Ösztöndíjas helyek* (osztályonként max. 2 hely): 39.000 Ft/hó

Évi 12 hónapra fizetendő

A tandíj a pedagógiai tervben meghatározott iskolai oktatási tevékenységek, az iskolában az oktatás ideje alatt szervezett oktatási események díját tartalmazza. Az étkezés és a taneszközök költségét nem tartalmazza. Beiratkozás adminisztrációs díja: 39.000Ft.

A hozzájárulási összeg, a díjak azok értékállandóságát biztosítandó, évente indexálásra kerülnek, melynek mértéke a KSH által minden egyes tanév szeptember 1-jét megelőző évre közzétett, Magyarország hivatalos pénznemére vonatkozó fogyasztói árindex.

Ha nem szeretnél lemaradni, kérd a felvételt:

Fürkész Innovatív Általános Iskola   OM: 203387 - Nyilv. sz.: 706 - Műk. eng.: BP-05/109/00560-26/2019. 

Berecz Zoltán, alapító, 06-30-329-1130, berecz.zoltan@furkeszsuli.hu

©2018 by www.furkeszsuli.hu. a weboldal a wix.com segítségével készült. Az Adatkezelési tájékoztató itt érhetö el.